wo jia de dian nao wei shen me da bu liao zi?wo jia dian nao de shu ru fa bu zhi dao zai na li qu le.an"CTRL+SHIFT"ye mei you yong.xian zai gai zen me yang cai neng da chu zi lai

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮作业网 时间:2021/04/14 00:39:48
wojiadediannaoweishenmedabuliaozi?wojiadiannaodeshurufabuzhidaozainaliqule.an"CTRL+SHIFT"yemeiyouyon

wo jia de dian nao wei shen me da bu liao zi?wo jia dian nao de shu ru fa bu zhi dao zai na li qu le.an"CTRL+SHIFT"ye mei you yong.xian zai gai zen me yang cai neng da chu zi lai
wo jia de dian nao wei shen me da bu liao zi?
wo jia dian nao de shu ru fa bu zhi dao zai na li qu le.an"CTRL+SHIFT"ye mei you yong.xian zai gai zen me yang cai neng da chu zi lai

wo jia de dian nao wei shen me da bu liao zi?wo jia dian nao de shu ru fa bu zhi dao zai na li qu le.an"CTRL+SHIFT"ye mei you yong.xian zai gai zen me yang cai neng da chu zi lai
打开 控制面板 切换到经典视图 打开区域和语言选项
点击语言栏 点击详细信息 点添加
然后在 键盘布局/输入法里面添加 abc输入法等等
就可以了
推荐使用搜狗拼音输入法
功能很强大

wei shen me wo de dian nao bu neng da zi le.555555555555 da jia bang bang wo wo de dian nao lao si ji wo jia de dian nao bu neng da zi le!wo jia de dian nao bu neng da zi le ,lian na ge yu yan lan dou bu jian le! wei shen me wo jia de dian nao tu ran meiyou shu ru fa lebu neng da zi le wo jia de shu ru fa bu jian le zen me cai neng tiao chu laiwo jia dian nao shi xi tong guan yu mai che de wen ti .wo 19 sui .xiang mai yi liang che lian lian shui ping ,jia ge yao qiu zai 10W yi nei(shan dong qing dao di qu) .er qie yao qiu shi shang,nian qing yi xie de .yi shou er shou ju ke .ma fan da jia le .wo de dian nao da bu lia zen yang ke yi zai dian nao li zhao dao zhong wen de shu ru fa?qing da jia bang bang woThanks!yin wei wo de dian nao li zhi you ying wen,wo bu zhi dao zhong wen zai na zhao,suo yi zhi hao yong ping yin.wo de dian nao shi ying wen ban ben de Windows X guan yu dian nao xia ge qu!wo xian zai yong de shi mei guo de dian nao ,bu neng da zhong wen ,da jia shou lei le ,wo xiang wen yi xia ,zai mei guo xia zai ge qu bu shi mian fei de ,na wo yong mei guo de dian nao zai bai du huo zhe gou gou shang xia z wo de dian nao da bu liao ziwo de dian nao chu le zi mu neng shu ru,da bu liao ping yin le ,shei zhi dao shi zen me hui shi ?bang mang! zhui jia fen! wo de dian nao mei fa da zi. wo de dian nao da zi bu neng yong le zenme wo de dian nao zhengchang qidong dabukaile wo de dian nao bu neng da han zi le wo jia dian nao yu yin lan bu jian lezhi neng da pin yin . wo de dian naowo de dian nao da bu chu zi ,yun xing huan man wo jia de dian nao wei shen me da bu liao zi?wo jia dian nao de shu ru fa bu zhi dao zai na li qu le.anCTRL+SHIFTye mei you yong.xian zai gai zen me yang cai neng da chu zi lai wo de dian nao bu neng da zi le (wo de shi VISTA xi tong) wo de dian nao da bu cheng han zi lewo de dian nao shi windowsxp,mei you ren wu lan